• ONKOLOGIA

  Onkologia

  dr n. med. Krzysztof Paprota - specjalista radioterapii onkologicznej

  Praca:
  Kierownik Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

  Zakres czynności w Medical Esthetic:

  1. Porady z zakresu chorób nowotworowych
  2. Konsultacje onkologiczne
  3. Diadnostyka onkologiczna
  4. Kwalifikacja do leczenia onkologicznego
  5. Radioterapia


  dr n. med. Ryszard Wierzbicki - specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej

  Praca:
  Główny konsultant d/s onkologii w Szpitalu na Klinach w Krakowie
  St. Asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16

  Zakres czynności w Medical Esthetic, Lublin, ul. Br. Wieniawskich 12


  1. Konsultacje z dziedziny chirurgii ogólnej.
  2. Konsultacje z dziedziny onkologii:
       - Z zakresu układu pokarmowego;
       - Z zakresu chorób piersi;
       - Choroby skóry – czerniak skóry, znamiona i inne.
  3. Wykonywanie zabiegów w znieczuleniu miejscowym oraz z użyciem podtlenku azotu:
       - Zmiany skóry o cechach niepokoju onkologicznego całego tułowia;
       - Zmiany skóry twarzy;
       - Zmiany tkanki łącznej ( włókniaki, tłuszczaki, itd.);
       - Biopsje cienkoigłowe (BACC) pod kontrolą USG;
       - Biopsje gruboigłowe ( Oligobiopsja) pod kontrola USG.

  Wykonywane procedury medyczne


  Operacje z zakresu:

  1. Czerniak skóry, czerniak błony śluzowej przewodu pokarmowego (odbytnicy), czerniak z zakresu jamy otrzewnowej.
       Rodzaje operacji:
             a) Radykalne wycięcie (w każdym umiejscowieniu);
             b) Badanie węzła chłonnego "wartownika" metoda izotopowo-barwikową;
             c) Limphadenectomia selektywna, elektywna;
             d) Reoperacje w przypadku wznowy, progresji choroby;

  2. Nowotwór złośliwy piersi.
       Rodzaje operacji:
             a) Tumorectomia;
             b) WLE – szerokie wycięcie guza nowotworowego;
             c) Quandrantektomia z badaniem węzła chłonnego "wartownika" metodą izotopowo-barwinkową;
             d) Quandrantektomia + Limphadenectomia (BCT);
             e) Amputacja piersi sposobem Maddena, itd.;
             f) Implantacja protez piersi.

  3. Nowotwory złośliwe układu pokarmowego.
       Rodzaje operacji:
             a) Resekcja żołądka sposobem Roux-en Y i inne rodzaje;
             b) Resekcja guzów wątroby:
                - Metastasectomia;
                - Bisegmentectomia;
                - Bisegmentectomia;
                - Hemihepatectomia;
                - Termoablacja;
                - Termoresekcja "Nóż Habiba";
             c) Cholecystectomia;
             d) Hemicolectomia prawostronna;
             e) Hemicolectomia lewostronna;
             f) Amputacja odbytnicy brzuszno-krzyżowa;
             g) Operacja Hartmana;
             h) Przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego;
             i) Operacje nowotworów trzustki:
                - Częściowe resekcje trzustki;
                - Całkowita pancreatodeuodenectomia (Operacja Whiple’a);
                - inne.
             j) Operacje na drogach żółciowych.

  4. Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych.
       Rodzaje operacji:
             a) Operacje przedziałowe (radykalne wycięcie);
             b) Radykalne wycięcie guzów przestrzeni zaotrzewnowej.

  5. Nowotwory układu limfatycznego.
       Rodzaje operacji:
             a) Splenectomia;
             b) Limphadenectomia;
             c) Biopsja "Danielsa" (węzeł chłonny lewej okolicy nadobojczykowej).

  6. Nowotwory gruczołów wydzielania wewnętrznego.
             a) Operacje tarczycy;
             b) Operacje nadnerczy;
             c) Operacje ginekomastii.

  7. Operacje naprawcze przepuklin powłok brzucha – duże, pooperacyjne, okołostomijne z użyciem wszczepu syntetycznego.

  8. Metody innowacyjne w chirurgii onkologicznej.
             a) Operacje z zastosowaniem aparatury "NanoKnife" w nieresekcyjnych guzach trzustki, guzach pierwotnych wątroby i guzach przerzutowych.


  Artykuł opisujacy doświadczenie dr Ryszarda Wierzbickiego w leczeniu chorych na nowotwory wątroby i trzustki

  Nasz specjalista przedstawia w nim sposób leczenia dotąd nie stosowany w chirurgii onkologicznej i onkologii. Polega on na leczeniu małoinwazyjnym raka za pomocą metody Nieodwracalnej Elektroporacji z Użyciem systemu Nano-Knife oraz Termoablacji Mikrofalowej. W okresie przedoperacyjnym powstaje w zespole chirurg i informatyk hologram w wirtualnej rzeczywistości 3D, który umożliwia bardzo precyzyjny dostęp do guza nowotworowego i zniszczenie go bez uszkodzenia sąsiadujących narządów i narządów życiowo ważnych. Przebieg pooperacyjny jest dla pacjenta bezbólowy, krótki pobyt hospitalizacji 2- 3 dni. Pozwala to na bardzo szybkie wdrożenie leczenia systemowego, (popularnie nazywanego Chemioterapią) w ciągu 2 tygodni od operacji.

  Kliknij tutaj, aby przeczytać pełną treść artykułu